UU Djursland
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Værdigrundlag og retningslinjer

Værdigrundlag

Som praktiserende vejleder vil jeg bruge mine erhvervede vejledningsrelevante faglige kundskaber på følgende måde:

  • Jeg vil med flid og omhu efter bedste skøn anvende mine vejledningsfaglige kundskaber til gavn for mine medmennesker
  • Jeg vil drage lige samvittighedsfuld omsorg over for enhver jeg vejleder
  • Jeg vil ikke uden vægtig grund videregive hvad jeg som vejleder har erfaret
  • Jeg vil til stadighed udvide mine vejledningsfaglige kundskaber


Retningslinjer

Vejledningen skal bidrage til at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte.

Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge som uden særlig vejledningsindsats vil få vanskelighed ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse.

Vejledningen skal tage udgangspunkt i den enkeltes interesser og personlige forudsætninger for at understøtte den vejledtes muligheder.

UU Norddjurs  •  Østerbrogade 67F  •  8500 Grenaa  •  Tlf. 8959 2966  •  uu@norddjurs.dk  •  www.uu-norddjurs.dk  •  EAN nr. 5798004401279  •  CVR nr. 29189986