UU Djursland
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Lovgivning

Lovgivning

Vejledningsreformen i 2004 førte til etableringen af en række UU-centre i hele landet. Lige som for de øvrige centre gælder nedenstående lovgrundlag således for UU Norddjurs. UU Norddjurs varetager vejledningen i Norddjurs Kommune.

Landets UU centre har pligt til at tage kontakt til alle unge under 25 år, hvis de ikke er i gang med eller er faldet fra en ungdomsuddannelse. Desuden skal UU sørge for, at uddannelsesplanen er ajourført, og at den fremsendes til ungdomsuddannelsen.
Når en ung går på en ungdomsuddannelse, står vejlederen dér for vejledningen. Ved overhængende risiko for frafald skal UU centret dog kontaktes af ungdomsuddannelsen.

Vejledningen i landets UU centre omfatter bl.a. disse arbejdsområder:

  • uddannelsesplanen
  • fokus på 15-17 åriges (uddannelses-)aktiviteter
  • uddannelsesparathedsvurdering
  • indstilling til særlige uddannelsesparathedsforløb
  • mentorordning i overgangen til ungdomsuddannelserne
  • opsøgende vejledning
  • henvisning til e-vejledning

Nogle af nøglebegreberne i vejledningen er, at unge bliver i stand til at vælge en uddannelse på baggrund af deres viden om uddannelsesystemet og indsigt i egne ønsker og evner.

Gennem introduktionskurser i 8. klasse samt brobygningsaktiviterne i 9. og 10. klasse og andre vejledningsaktiviteter får de unge indblik i uddannelsesmulighederne efter grundskolen/10. klasse. Skolen og UU samarbejder herom.

Derudover er der mulighed for en række individuelle forløb, hvor den unge i samarbejde med skolen og UU Djursland arbejder sig hen imod valg af ungdomsuddannelse sam får kompetencer til at gennemføre den.

Nedenstående links viser det aktuelle lovgrundlag:

UU Norddjurs  •  Østerbrogade 67F  •  8500 Grenaa  •  Tlf. 8959 2966  •  uu@norddjurs.dk  •  www.uu-norddjurs.dk  •  EAN nr. 5798004401279  •  CVR nr. 29189986