UU Djursland
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Særlig praktikforløb, §9 stk. 4 og §33 stk. 4

I samarbejde med det enkelte team på skolen kan der iværksættes forskellige former for praktikforløb i det 8. og 9. skoleår. Den unge udarbejder en arbejdsformular med en prioriteret liste over områder, hvorefter UU vejlederen tager kontakt til en praktikvirksomhed og aftaler et besøg. Ved besøget tales der om de fornødne detaljer ved forløbet.

§ 9 stk. 4 forløb er en kombination af dage i skole og dage i praktik. Der stilles krav om at den unge skal modtage undervisning i dansk, engelsk, matematik og fysik. Praktikforløbet kan højst vare 13 uger sammenlagt. Hvis der fx er praktik en dag om ugen kan forløbet strækkes over 65 uger.

§ 33 stk. 4-7 forløb er også en kombination af dage i skole og dage i praktik, men kan strække sig over en længere periode og med mulighed for dispensation for undervisning og afgangsprøver.

Begge forløb er i tæt samarbejde med den unge, forældre, skole og UU vejleder.

Begge forløb er ulønnede og den unge er forsikringsdækket.

UU Norddjurs  •  Østerbrogade 67F  •  8500 Grenaa  •  Tlf. 8959 2966  •  uu@norddjurs.dk  •  www.uu-norddjurs.dk  •  EAN nr. 5798004401279  •  CVR nr. 29189986